Dekking reisverzekering

 

Reisbagage 

 Combinatie A - €0,95 p.d.

 Combinatie B - €1,85 p.d.

Combinatie C - €2,55 p.d. 

Diefstal, vermissing of beschadiging van reisbagage, verzekerd bedrag:

 €3.000  €4.000  €5.000
 Eigen risico per gebeurtenis  €75   €50  geen

 Waaronder:

 

 

 

 •  Foto-, film-, video/dvd- en computerapparatuur
 €1.000  €2.000  €3.000
 •  Kostbaarheden
 €250  €500 €750 
 •  Telecommunicatie-apparatuur
 €100 €175  €250 
 •  Contactlenzen en brillen
€250  €500  €750 
 •  Muziekinstrumenten (franchise €35 per gebeurtenis/vergoeding per verzekeringsbewijs max. €22.500)
 €350  €600  €1.000
 •  Reisdocumenten
   Kostende prijs
 •  (Tand)prothesen/gehoorapparatuur
   €250
 •  Gereedschappen en overige artikelen genoemd in artikel 1.9
   €350
 •  Fietsen en overige artikelen genoemd in artikel 1.10 (franchise €35 per gebeurtenis)
   €350
 •  Geld en reischeques (extra dekking, uitsluitend indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de invulling van het verzekeringsbewijs)
   €750 per verzekeringsbewijs voor alle verzekerden samen
 • Zakelijke goederen
   €500
 •  Medische apparatuur
   €500
 •  Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft
   €350
 •  Giften door derden
   €250
 •  Uitrusting die gebruikt wordt bij de beoefening van bijzondere (winter)sporten
   €350
 Vermissing/vertraagde aankomst reisbagage      

 Vervangende kleding en/of toiletartikelen

 €250  €350  €500
 Franchise per gebeurtenis  €25  
 Medische kosten      
 Dokters-/ziekenhuiskosten bij ziekte en ongeval    Kostende prijs
 Eigen risico per persoon per verzekeringsbewijs  Eigen risico €500    
 SOS-/Transportkosten      
 Extra reis- en verblijfskosten    Reisk.: kostende prijs, verbl. k: kostende prijs: max €75 p.p.p.d.
 Extra terugreiskosten naar Nederland en reiskosten terug naar de oorspronkelijke bestemming


   Kostende prijs
 Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig    Kostende prijs
 Opsporings- en reddingskosten    €50.000
 Uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval    
 Maximaal    €25.000
 •  Door motor-/scooterrijden
   €6.000
 Uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval    
Maximaal    €75.000
 •  Door motor-/scooterrijden
   €25.000