Solmar Verzekeringen

Goed verzekerd op reis, een verstandige keuze

Solmar adviseert u altijd goed verzekerd op reis te gaan. Opgelopen schade door bijvoorbeeld verlies of diefstal van bagage, ziekte of ongeval kunt u namelijk niet bij ons declareren. Hiervoor kunt u zich verzekeren bij Allianz Global Assistance, met of zonder eigen risico. De keuze is aan u. Één van de belangrijkste diensten vinden wij de alarmcentrale die 24/7 voor u bereikbaar is. Want ver van huis wilt u vooral goed en snel geholpen worden bij ziekte of in geval van nood. Als u iets overkomt helpt Allianz Global Assistance.

Let op, deze verzekeringen zijn alleen beschikbaar voor personen die woonachtig zijn in Nederland.

Kortlopende reisverzekering

De kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance is zeer geschikt wanneer u minder dan 15 dagen per jaar op vakantie gaat. De verzekering is uiterst compleet en bestaat uit de volgende onderdelen: SOS-kosten, hulpverlening en reisbagage.
Meer informatie over de kortlopende verzekering: Voorwaarden kortlopende reisverzekering en Verzekeringskaart

Bekijk hier ook de folder

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

De doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering is ideaal als u regelmatig op reis gaat. Want met deze reisverzekering, verzekert u alleen wat voor u echt belangrijk is. Extra voordeel is dat u het hele jaar door goed verzekerd bent. Niet alleen als u op vakantie gaat, maar ook voor een lang weekend weg. Omdat de doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance een verzekering op maat is, informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Assistant Services

Veel reizigers vinden hulpverlening een belangrijk aspect binnen de reisverzekering. Daarom heeft Allianz Global Assistance een aantal extra services geïntroduceerd. Deze worden de Assistant Services genoemd. Ze bieden nog meer zekerheid en beschermen kinderen, bagage én u persoonlijk. Kid Assistant, met het speciale polsbandje van Kid Assistant worden kinderen weer snel herenigd met hun ouders. Luggage Assistant, waarmee de vinder met de eigenaar van de verloren bagage in contact wordt gebracht. Life Assistant, waarmee hulpverleners medische gegevens van de dragen kunnen opvragen, mocht deze bij een ongeval niet aanspreekbaar zijn. SMS Assistant, waarbij de reiziger per sms wordt gewaarschuwd voor natuurrampen of terreurdreiging in het gebied waar hij reist. Afhankelijk van welke variant u van de Doorlopende Reisverzekering afsluit, worden sommige services zelfs gratis aangeboden. En anders kunt u ze tegen een aantrekkelijke prijs extra bij uw doorlopende reisverzekering bestellen.

Nog enkele tips

Doe bij verlies of diefstal direct aangifte bij de politie-autoriteiten. Indien dit niet mogelijk is b.v. tijdens de reis, doe dit dan meteen bij aankomst. Verklaringen van de reisleiding worden door de verzekeringsmaatschappij niet geaccepteerd. Ook wanneer u bij thuiskomst constateert dat u iets verloren bent, dient u alsnog direct aangifte te doen bij de politie (volgens de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij). Extra terugreiskosten (wegens ziekte, ongeval, terugroeping, enz.) en/of eventueel bijbehorende niet gebruikte vakantiedagen, worden alleen vergoed nadat de S.O.S. centrale, en bij Allianz Global Assistance is dat Allianz Global Assistance, toestemming heeft gegeven c.q. heeft bemiddeld voor een andere dan de oorspronkelijk geplande terugreis. Allianz Global Assistance is dag en nacht bereikbaar. Het telefoonnummer, evenals de uitgebreide verzekeringsvoorwaarden, staan vermeld op het informatieblad, welke u bij uw reispapieren ontvangt, indien u bij ons de reisverzekering heeft afgesloten. Onze reisleiding zal u in voorkomende gevallen met raad en daad terzijde staan, maar is niet bevoegd te handelen zonder goedkeuring van Allianz Global Assistance.

Solmar Annuleringsafkoopregeling

Indien u bij boeking een annuleringsafkoopregeling heeft afgesloten, welke uitsluitend mogelijk is op reizen uit het Solmar programma, ontvangt deze de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van het annuleringsafkoopbedrag en administratiekosten, zulks echter alleen indien de verzekeringspremie volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van de navolgende onzekere gebeurtenissen:
a. de wederpartij is onvrijwillig werkloos geworden nadat de reis is geboekt en de wederpartij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf afgegeven in verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen.
b. de wederpartij aanvaardt na werkloosheid een vaste baan waarvan de indiensttreding valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.
c. de wederpartij is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
d. de wederpartij mag om medische redenen niet reizen. De wederpartij dient hiertoe een verklaring van een arts te overleggen.
e. de wederpartij is overleden, ernstig ziek, of heeft een ongeval opgelopen, een en ander reeds vastgesteld door een arts.
f. een niet-meereizend familielid in de eerste- of tweede graad is overleden, of naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek, of heeft letsel opgelopen. Met een familielid in de eerste- of tweede graad wordt bedoeld: Eerste graad: echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de wederpartij ten minste 1 jaar (ten tijde van de boeking) samenwoont of een samenlevingscontract heeft. Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
g. eigendom van de wederpartij of het bedrijf waar hij werkt is door brand, diefstal, storm, overstroming, ernstig beschadigd.
h. de wederpartij heeft, na de boeking, onverwacht een huurwoning toegewezen gekregen, waarvan de huur ingaat tijdens het reisarrangement of in de periode van 30 dagen tot aanvang van het reisarrangement, aan te tonen met een officiële huurovereenkomst.
i. de wederpartij is zakelijk onmisbaar, omdat een niet-meereizende zaakwaarnemer de zaak niet kan waarnemen op grond van de in lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden