Wijs op reis

Duurzaam op reis

Natuurlijk nemen ook wij onze verantwoordelijkheid voor het vergroenen van deze mooie wereld. Lees meer over duurzaam reizen met Solmar.

Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden.

Ter plaatse geldende regels

In vrijwel alle landen is het verboden militaire objecten en luchthavens te filmen of te fotograferen. Foto's maken van heilige plaatsen of in musea mag ook lang niet altijd. Laat u in het openbaar ook niet uit over politieke en religieuze kwesties. Het wordt niet altijd op prijs gesteld. Bovendien kunt u niet alleen u zelf maar ook anderen daarmee in problemen brengen.

Kledings- en gedragscodes

In de meeste Europese badplaatsen horen shorts, hemdjes en zwemkleding op het strand thuis. Door nette kleding te dragen toont u respect voor de plaatselijke bevolking. Topless zonnebaden is op de vele stranden die Spanje rijk is heel gebruikelijk en wordt eigenlijk op alle stranden geduld. Mensen die helemaal naakt willen lopen, gaan daarvoor meestal naar afgelegen stranden. Houd er rekening mee dat niet iedereen gefotografeerd wil worden. Religieuze overwegingen spelen daarbij vaak een rol. Vraag daarom altijd eerst toestemming en respecteer het als men bezwaar maakt. Ook bij bezoeken van kerken en Kathedralen wordt verwacht dat u gepast en gedekt gekleed naar binnen gaat.

Persoonlijke bagage

Uw persoonlijke bagage kunt u altijd vrij in- en uitvoeren. Hierover hoeft u geen belasting te betalen. De douane kan u wél vragen om aan te tonen dat bepaalde (luxe) artikelen, zoals foto- en videocamera's, sieraden, laptops en muziekinstrumenten, ook al in uw bezit waren bij vertrek. Voor uzelf is het daarom handig dat u van dergelijke artikelen een aankoop- of garantiebewijs bij u heeft. Maar u kunt ook, voordat u op reis gaat, bij de Douane vragen om een douaneverklaring voor deze artikelen. U kunt deze krijgen als u het artikel en het aankoop- of garantiebewijs laat zien. Voor de invoer van goederen die niet tot uw persoonlijke bagage behoren, moet u in principe belasting betalen. Bepaalde goederen mogen helemaal niet in- en uitgevoerd worden. Een nadere uitleg over de regels die binnen en buiten de EU gelden vindt u onder het kopje in- en uitvoer van goederen.

Geldzaken

Het is altijd handig om een klein bedrag aan contant geld op zak te hebben voor niet al te grote uitgaven. Voor de grotere uitgaven is het raadzaam om met andere betaalmiddelen te betalen. U kunt in vrijwel alle landen en op de meeste plaatsen gewoon betalen met uw betaalpas, creditcard of travellers cheques.

Banken Spanje

Banken zijn over het algemeen geopend in de ochtend tot ongeveer 14.00 uur van maandag tot en met vrijdag. In winkelcentra, vakantieplaatsen en op luchthavens zijn de spaarbanken (cajas de ahorro) soms ook 's middags en in het weekeinde geopend. Normaal gesproken is er aan geldautomaten (cajeros automáticos) geen gebrek.

In- en uitvoer van goederen

Het in- en uitvoeren van goederen is aan regels gebonden. In alle landen van de Europese Unie zijn die regels gelijk, al hebben sommige landen afwijkende regels voor drank, sigaretten en parfum. voor meer informatie zie www.nederlandwereldwijd.nl/reizen

De Europese Unie

Binnen de EU-landen is in principe vrij verkeer van goederen voor eigen gebruik mogelijk. U koopt iets in het ene land, u betaalt daar de BTW en eventueel accijns en u neemt het mee naar Nederland, België of een ander EU-land. De maximale hoeveelheden die u vanuit een niet EU-land belastingvrij kunt meenemen, zijn:
  • 200 sigaretten
  • twee liter wijn
  • een liter sterke drank

NIET-EU landen

Indien er bij grenscontrole spullen in beslag genomen worden, zijn alle consequenties voor de reiziger. Voor details verwijzen wij naar www.douane.nl.

Reisdocumenten

Tussen Schengen-landen onderling is geen paspoort-controle, echter ondanks dit vrije verkeer van personen is het verplicht om in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. U bent daar zelf verantwoordelijk voor en alle voortvloeiende consequenties zijn voor de reiziger. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.minbuza.nl en www.europa.eu.

Verlies of diefstal van uw reisdocumenten

Het is raadzaam om uw paspoort of identiteitsbewijs op een veilige plaats op te bergen. Mocht uw paspoort of identiteitsbewijs onverhoopt toch gestolen worden of kwijt raken, moet u altijd een proces verbaal hiervan laten opmaken bij de plaatselijke politie. Daarna moet u contact opnemen met de ambassade van uw land. Daar kunnen zij u verder helpen met wat u moet doen. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens van de plaatselijke ambassades.

Verboden voor in- en uitvoer

Uitzonderingen daargelaten mogen de hierna volgende zaken niet zonder meer worden in- en uitgevoerd. Regels kunnen per land verschillen. Voor precieze informatie hierover kunt u contact opnemen met de Nederlandse of Belgische douane of met de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land.

Beschermde dieren en planten

Als u van plan bent om dieren of planten mee terug te nemen, controleer dan voordat u op reis gaat welke dieren en planten absoluut niet verhandeld mogen worden. De handel in beschermde planten en dieren is strafbaar.

Bloemen en planten

Naar Nederland en België kunt u bloemen, planten en fruit is in kleine hoeveelheden voor eigen gebruik meenemen. Bloembollen kunt u meestal wel meenemen als deze voorzien zijn van een officieel certificaat dat garandeert dat zij ziektevrij zijn.

Vlees, vis en zuivelproducten

Naar Nederland en België kunt u vlees, vis en zuivelproducten, zoals kaas, tot één kilogram voor eigen gebruik meenemen, als deze afkomstig zijn uit landen waar geen besmettelijke dierenziekten heersen. De meest voorkomende besmettelijke dierenziekten zijn mond- en klauwzeer en varkenspest. Wanneer er in een land wel een besmettelijke dierenziekte is uitgebroken, dan gelden er invoerbeperkingen of wordt een invoerverbod ingesteld. U kunt dan te maken krijgen met uitgebreide douanecontroles. In veel andere landen is het meenemen van vlees, vis en zuivelproducten helemaal niet toegestaan.

Medicijnen en drugs

Bezit of gebruik van verdovende middelen zoals hasj, cocaïne en heroïne wordt in het buitenland veel strenger bestraft dan in Nederland. Wie met drugs wordt aangehouden, al is het nog zo'n kleine hoeveelheid, kan een soms langdurige en zware gevangenisstraf krijgen. Sommige medicijnen kunnen worden verward met drugs. Moet u regelmatig medicijnen gebruiken, vraag dan uw arts of apotheker om een zogenaamd geneesmiddelenpaspoort om aan te tonen dat de medicijnen voor eigen gebruik bestemd zijn.

Nagemaakte merkartikelen

In het buitenland is het vaak mogelijk om voor weinig geld nagemaakte merkartikelen te kopen. Het kan gaan om dure kledingmerken, parfums, horloges e.d. om concurrentievervalsing tegen te gaan is de invoer in Nederland en België van deze artikelen verboden, evenals de invoer van illegale software. Ook imitatiewapens zijn in Nederland streng verboden, ondanks dat deze in andere landen vaak vrij verkrijgbaar zijn.

Wapens en munitie

Zonder vergunning is het verboden om wapens en munitie mee op reis te nemen. Als u wapens wilt meenemen en gebruiken voor de jacht of sport-schieten, dan heeft u een vergunning nodig. Informeer hierover bij de politie in uw gemeente of bij de ambassade in Nederland van uw bestemming. Ook mag u geen antieke wapens als souvenir meenemen, tenzij u daarvoor een vergunning heeft.

Kunst en antiek

U kunt alleen met bepaalde vergunningen kunst en antiek meenemen. Erkende kunst- en antiekwinkels kunnen u hier vaak bij helpen. Als handelaren u voor extreem lage prijzen kunst en antiek aanbieden, dan kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het illegale transacties betreft, of namaak is.

Andere invoerverboden

Voor bepaalde producten kan een invoerverbod van kracht zijn of worden, omdat die bij gebruik een bijzonder gevaar opleveren. Zo'n invoerverbod is bijvoorbeeld momenteel van kracht voor laser-pointers in de vorm van sleutelhangers of ballpoints. Deze kunnen bij verkeerd gebruik oogletsel veroorzaken. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de douane.

Huisdieren

Voor het invoeren van een huisdier in het buitenland moet u in veel landen kunnen aantonen dat uw dier ingeënt is tegen hondsdolheid. De dierenarts moet hiervoor een zogenaamd dierenpaspoort afgeven en vaak een verplichte identificatie (chip of tatoeage) bij uw hond of kat. Sommige landen stellen zeer strenge eisen bij het toelaten van dieren, bijvoorbeeld niet eerder dan na een langdurig verblijf in quarantaine. Laat u hierover goed informeren bij uw reisbureau of de ambassade of kijk op www.douane.nl.

Politiek en religieus gevoelige teksten

Wat politiek of godsdienstig gevoelig ligt, verschilt per land. Naar streng religieuze landen kunt u beter geen boeken meenemen waarin de godsdienst van dat land bekritiseerd wordt. Probeer bijvoorbeeld in Spanje gesprekken over de Baskische afscheidingsbeweging ETA te vermijden.

Thuisblijvers

Mensen op reis die niet bereikbaar zijn, kunnen de thuisblijvers veel problemen bezorgen. Verdwijn daarom niet 'spoorloos' naar uw bestemming. Als u naar een vaste plaats gaat, laat uw vakantieadres dan achter bij een aantal mensen. Trekt u rond, laat dan een routebeschrijving met verschillende adressen achter. Weet u nog helemaal niet waar u zult verblijven, neem dan ten minste één keer per week contact op met het thuisfront. Geef bij de boeking ook altijd een thuisblijvers nummer op, op deze manier kunnen wij iemand van het thuisfront op de hoogte stellen in geval van nood.

Telefoneren

U kunt vanuit onze vakantielanden rechtstreeks naar Nederland of België bellen, of eventueel collect. Als u een mobiele telefoon bezit, kunt u veelal rechtstreeks naar Nederland of België bellen en bent u ook direct bereikbaar voor de thuisblijvers.

ANWB-Alarmcentrale

De ANWB-Alarmcentrale kan bemiddelen bij het in contact komen met reizigers die niet te bereiken zijn. Dit is alleen mogelijk, indien er sprake is van een levensbedreigende ziekte of een overlijden van een familielid (ouder/ kind/ broer/ zuster/ grootouder/ kleinkind) van de reizigers. De ANWB roept deze reizigers op via Radio Nederland Wereldomroep en BVN-TV, of via Nederlandse kranten die in het buitenland te koop zijn.

Uw huis veilig achterlaten

Een onbewoond huis is een makkelijke prooi voor inbrekers. Zorg daarom dat uw huis tijdens uw afwezigheid bewoond lijkt. Misschien kan iemand tijdens uw afwezigheid in uw huis trekken. Vraag buren of kennissen om de planten te verzorgen, de gordijnen open en dicht te doen, de post uit de brievenbus te halen en zo nu en dan het licht te laten branden.

Eigen vervoer

De verkeersregels in het buitenland kunnen verschillen met die van Nederland en België. Wegen kunnen slecht zijn en de bewegwijzering is niet altijd duidelijk. Ook als u geen schuld heeft aan een ongeluk, kunt u niet altijd op medewerking van de politie rekenen. Het is daarom belangrijk dat u uw rijgedrag en snelheid aanpast aan de lokale regels en gebruiken. Gebruik tevens geen alcohol in het verkeer. Dit bespaart u hoge boetes en eventueel nare ervaringen in een politiecel.

Fiets

In Nederland en België zijn de voorzieningen voor fietsers erg goed. In landen waar de fiets een minder gebruikelijk vervoermiddel is, wordt nauwelijks met fietsers rekening gehouden. Fietsen kan dan zeer gevaarlijk zijn. Het is dan ook aan te raden een fietshelm te dragen.

Een voertuig huren

Als u op uw reisbestemming een vervoermiddel huurt, doe dat dan altijd bij een gerenommeerd bedrijf. Ga na of het voertuig is verzekerd en lees goed de voorwaarden van de huurovereenkomst door. Houd daarbij vooral het eigen-risico-bedrag in de gaten. Vraag een kopie van de overeenkomst en laat die om misverstanden te voorkomen door de verhuurder tekenen. Veel ongelukken worden gemaakt door huurders van een brommer of (water)scooter. Vooral zij die in Nederland geen ervaring hebben hiermee om te gaan, lopen gevaar. Leeftijdseisen worden soepeler gehanteerd dan in Nederland en over het, soms verplichte, rijbewijs wordt gezwegen. Een helm wordt niet altijd geleverd, terwijl dat eigenlijk verplicht is. Vraag bij het huren van een auto altijd advies aan onze plaatselijke reisleiding.

Verzekeringen

Het is geen leuke gedachte, maar de kans op pech en ongelukken bestaat ook als u op vakantie bent. Het is daarom belangrijk om voordat u op reis gaat te bekijken of en tot welk bedrag uw lopende verzekering risico dekkend is bij een verblijf in het buitenland. Indien uw lopende verzekering (nog) geen verblijven in het buitenland dekt, is het altijd mogelijk om een aparte reisverzekering af te sluiten. Dit kan uiteraard bij Solmar. U kunt dan ook meteen worden ingelicht over welke vorm van reisverzekering het beste past bij uw situatie.

Ziektekosten

De ziektekostenverzekeringen bieden meestal dekking in alle Europese landen. Het is erg nuttig om voor uw vertrek bij uw verzekeringsmaatschappij een verzekeringsbewijs op te vragen. Zonder dit bewijs moet u namelijk consulten en behandelingen eerst contant betalen, voordat u het terug kan vorderen van uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar in dit geval altijd de rekeningen als bewijs.

Eigen veiligheid

Reizen doet u voor uw plezier. Het is erg onaangenaam als u het slachtoffer wordt van criminelen of in aanvaring komt met lokale autoriteiten, politie, leger of douane. U kunt dit voorkomen door voor vertrek u goed te informeren en u aan de hieronder genoemde regels te houden.

Gebruik geen drugs

De straffen voor het gebruik en in het bezit hebben van drugs zijn in het buitenland hoog. Meestal wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs.

Sekstoerisme

Als u seksuele omgang tegen betaling wordt aangeboden, sla dit dan ten alle tijde af. Deze omgang is in veel gevallen strafbaar, ook als er geen sprake is van minderjarigheid.

Voorkom contact met criminelen

U bent als toerist op onbekend terrein en daarom bent u vaker het doelwit van kwaadwillende. Pas hierom altijd zorgvuldig op uw spullen en wees niet te goedgelovig. Als u normaal dure producten voor onwaarschijnlijk lage prijzen krijgt aangeboden, dan kunt u er vrijwel zeker van zijn dat u met oplichters te maken heeft. Echte kunstschatten kunt u maar beter niet illegaal aanschaffen. Zij vallen onder het beschermde cultuurgoed en mogen het land van herkomst niet zonder meer uit en Nederland niet in. Overnachten op het strand of langs de kant van de weg is meestal verboden en bovendien levensgevaarlijk. U kunt gemakkelijk het slachtoffer worden van geweldpleging en worden beroofd van geld, papieren en bagage. Ga ook niet, als het even verdacht lijkt, met lokale 'gidsen' in zee en ga ook niet in op een uitnodiging voor een drankje waarmee u mogelijk kan worden gedrogeerd.

Gezond op reis

Zie ook onze pagina Gezond op reis voor alle informatie over veilig reizen.

Nederlandse Ambassade In Spanje

Avenida del Comandante Franco 32
28016 Madrid
Tel. (00-34) (91) 3537500
Fax (00-34) (91) 3537656

Belgische Ambassade in Spanje

Paseo de la Castellana 18 (6)
28046 Madrid
Tel. (00-34) (91) 5776300
Fax (00-34) (91) 4318166