Algemene boekingsinformatie

Boekingsprocedure

Na uw reservering ontvangt u een boekingsbevestiging per e-mail. Het is uitsluitend mogelijk om per boeking één factuur te maken. Dit betekent automatisch dat één van de reizigers hoofdpersoon is en dus aansprakelijk voor de gehele reservering. Kijk a.u.b. goed na of alle gegevens juist zijn, zo niet neem dan onmiddellijk (dezelfde dag) contact op met ons kantoor, zodat we deze gegevens alsnog kosteloos kunnen wijzigen. Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient u binnen 5 werkdagen de aanbetaling van 15%, plus de administratiekosten en eventuele verzekeringen te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek binnen te zijn. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is Solmar gerechtigd de reis te annuleren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. Ongeveer een week voor vertrek ontvangt u de reispapieren met vervoers- en hotelvoucher en uw geplande vertrektijd.

Bijkomende kosten

Verzekeringen, First Class toeslagen, administratiekosten en uitgaven van persoonlijke aard zijn niet inbegrepen in de prijs. Alle prijzen zijn gebaseerd op 2pers. kamers met een bezetting van min. 2 volbetalenden. De administratiekosten bedragen voor een busreis € 10,- en voor een vliegreis € 17,50.

Persoonlijke gegevens

U bent verplicht tot het verstrekken van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen geestelijke of lichamelijke handicaps, doch ook andere hoedanigheden die tijdens de reis voor de reiziger zelf of voor de medereizigers van belang zijn.

Juiste namen

De (voor)naam en voorletters op uw bus- of vliegticket dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt dat deze niet overeenkomen met uw paspoort, kan de luchtvaartmaatschappij, u weigeren. Solmar is niet aansprakelijk voor de kosten van een nieuw vervoersticket of andere gevolgen van mogelijke weigering.

Grensdocumenten en valuta

U dient bij alle reizen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of Nederlandse ID-kaart) Indien u geen Nederlandse nationaliteit bezit, zijn er wellicht andere regels van toepassing met betrekking tot grensdocumenten. U bent, ongeacht uw nationaliteit, zelf verantwoordelijk voor de geldigheid en alle voortvloeiende consequenties zijn voor de reiziger. In Spanje kunt u met euro’s betalen.

Wijzigen van de reis

Wijzigen in een boeking kan tot 3 weken voor vertrek tegen een betaling van € 24,-. Binnen 3 weken voor vertrek is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in de reisovereenkomst. Wilt u op uw vakantiebestemming uw verblijf wijzigen of verlengen, dan moeten alle daaraan verbonden kosten ter plaatse worden betaald.

Reisverzekering

Op vakantie kan altijd iets onverwachts gebeuren, waardoor u mogelijk voor kosten komt te staan. Heeft u geen doorlopende reisverzekering dan kunt u bij ons een verzekering afsluiten. Voor slechts € 1,85 p.p.p.d. bent u goed verzekerd. Voor een overzicht van de dekkingen verwijzen wij u naar onze website www.solmar.nl/verzekeringen. Onze reisverzekeringen worden ondergebracht bij Allianz Global assistance.

Annuleren van de reis en annuleringsafkoop

Als u uw reis annuleert, zijn hieraan kosten verbonden. Voor slechts 5,5% (en over dit bedrag 21% assurantiebelasting) van de reissom kunt u dit risico afkopen. Dit dient u bij de boeking op te geven of uiterlijk binnen 48 uur na boeking. U krijgt dan de reissom gerestitueerd, behoudens de premie en de administratiekosten. U moet wel een geldige reden hebben, bijv. een ernstige ziekte, ook van familie in de 1ste graad, een sterfgeval, ontslag etc. Alle onverwachte gebeurtenissen waar u zelf geen invloed op heeft, zijn in principe een geldige reden. Een verbroken relatie is bijv. geen geldige reden, dat doet u immers zelf. Ook heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding indien u uw vakantie om een geldige reden vroegtijdig moet afbreken. Deze gedeeltelijke vergoeding is echter alleen van toepassing, indien en nadat de S.O.S.-centrale van uw reisverzekering toestemming heeft gegeven, c.q. heeft bemiddeld bij een andere dan de oorspronkelijk geplande terugreis. Alleen een melding aan of van de reisleiding is nooit voldoende. De voorwaarden van de annuleringsafkoop vindt u hier.

Last-minute boekingen en aanbiedingen

Bij last-minute boekingen (binnen 3 weken voor vertrek) en aanbiedingen is het meestal zo dat het aanbiedende hotel haar resterende vrije kamers aan meerdere reisorganisaties in Europa aanbiedt. Hierdoor kan het voorkomen dat, in geval van grote toeloop, meerdere reserveringen gelijktijdig bij een hotel binnenkomen. In dat geval wordt u in een gelijkwaardig of duurder hotel geplaatst zonder dat u hiervoor moet bijbetalen. Het is helaas niet altijd mogelijk u hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Reisleiding

Op uw bestemming aangekomen wordt u verwelkomd door onze reisleiding ter plaatse. Zij zijn er om uw vragen te beantwoorden en uw belangen te behartigen. Tijdens uw verblijf bezoeken zij regelmatig de accommodaties. Bovendien ligt in elke accommodatie een Solmap/informatiemap met allerlei nuttige informatie. Zeker in geval van onverwachte gebeurtenissen kunt u op onze reisleiding rekenen voor hulp en bemiddeling bij contacten met medici, verzekeringen etc. Vergeet evenwel niet om een goede reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Maar ook voor het boeken van een excursie, uitgaansmogelijkheden, openingstijden winkels etc. bent u bij onze reisleiding aan het goede adres.

Excursies ter plaatse

De deelname aan excursies, watersporten en andere activiteiten geschiedt op eigen risico. Ook als dit besteld wordt door tussenkomst van onze reisleiding. U boekt bij ons onder het uitdrukkelijke beding dit als eigen verantwoording op u te nemen en ons voor de gevolgen van mogelijke ongelukken nimmer aansprakelijk te stellen. Restitutie van ter plaatse bestelde en betaalde excursies, waaraan u bijv. geen deel heeft kunnen nemen, dient u tijdens uw verblijf bij de reisleiding te regelen. Na uw terugkomst in Nederland is dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk. Wij raden u aan om klachten over niet goed uitgevoerde excursies direct te melden bij de reisleiding.

Geluidsoverlast

Indien u een accommodatie in het centrum van een stad of badplaats boekt, dient u met name in het hoogseizoen rekening te houden met mogelijke geluidsoverlast. Tevens kan het voorkomen dat ventilatie apparatuur en/of airconditioners die in het (omringende) gebouw geplaatst zijn lawaai produceren. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Overmacht

Voor werkonderbrekingen, stakingen etc. die regionaal of zelfs landelijk worden georganiseerd kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien deze negatieve invloed hebben op uw vakantie. In dergelijke overmachtssituaties staan wij ook machteloos.

Voorbehoud

Indien voor de periode die dit programma bestrijkt de toegepaste btw-voorschriften in binnen- of buitenland mochten wijzigen, brandstofprijzen of luchthavenbelasting extreem stijgen, behouden wij het recht om voor die onderdelen de prijs aan te passen, in welk geval u de boeking binnen 5 dagen nadat wij de prijsverhoging hebben meegedeeld, kosteloos kunt annuleren. In voor-, na- en zelfs hoogseizoen kunnen bepaalde faciliteiten afwijken van de beschrijving, zoals bijv. het niet doorgaan van een entertainmentprogramma door te weinig gasten, een ongevuld zwembad, het wijzigen van het maaltijdsysteem (bediening/buff et) etc. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor overlast veroorzaakt door andere gasten of groepen van welke nationaliteit dan ook, evenzo ontstaan van bouwactiviteiten, strand- of wegenverbetering bij de omgeving van het vakantieobject, of onregelmatigheden die op kunnen treden ten gevolge van afwijkende gewoontes en mentaliteit van het vakantieland. In zuidelijke landen duren bepaalde zaken langer dan wij gewend zijn in Nederland. Elektriciteit en watertoevoer laten het wel eens afweten en reparaties nemen soms wat meer tijd in beslag. Het kan voorkomen dat een hotel in voor- en naseizoen later opengaat of eerder sluit dan door ons weergegeven in deze brochure. In dit geval zullen wij u uiteraard een aanvaardbaar alternatief aanbieden. Het is niet altijd mogelijk om u hierover vooraf te informeren. Mochten wij door omstandigheden niet bij machte zijn om uw geboekte essentie (stoelplaatsen) te honoreren zullen wij ons uiterste best doen om u dit voor vertrek te kunnen mededelen. Uiteraard krijgt u de door u betaalde gelden dan terugbetaald. Dit is geen geldige reden om uw reis te annuleren. Mondelinge toezeggingen die niet schriftelijk bevestigd zijn, binden Solmar niet. Wij zullen steeds uw belangen naar beste behartigen.

Vroegboekkorting

Bij verschillende hotels kunt u profiteren van een hoge vroegboekkorting als u voor een bepaalde datum boekt. Bedenk wel dat u deze korting weer verliest als u na de betreffende datum een wijziging in de boeking aanbrengt.

Vertragingen

Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, opstoppingen, weersinvloeden, maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons overmacht situaties. Het is mogelijk dat een gedeelte van de reis hierdoor niet kan worden uitgevoerd met bijv. een Royal Class touringcar. Het verschil in toeslag krijgt u in dat geval voor de betreffende heen- of terugreis terugbetaald. U boekt onder het beding dat u ons nooit voor verdergaande gevolgen aansprakelijk stelt. Indien de oorzaak aan een technisch mankement te wijten is en daardoor de vertraging langer dan 6 uur duurt, wordt u een maaltijd vergoed tot maximaal € 12,50 per persoon. Vertraging wordt pas als zodanig beschouwd na de officiële aankomsttijden. Voor Benidorm is dat 15.00 uur. Wanneer de verkeersdrukte beperkt is, bent u in de praktijk uiteraard vroeger op uw bestemming. Indien u meer dan 8 uur later op uw vakantiebestemming arriveert, vergoeden de meeste annuleringsverzekeringen één vakantiedag. Voor de retourreis gaan de uren tellen indien u na 14.00 uur de grens met Nederland passeert.

Uitsluiting van verdere deelname

Het kan niet genoeg worden benadrukt, maar het komt helaas weleens voor dat een reiziger zodanig veel overlast bezorgt, dat een hotelier de gast verdere toegang tot het hotel weigert. Dit kan zijn vanwege bijv. vernieling, lawaai of overlast gedurende de nacht tot het laten afgaan van het brandalarm. Wij hopen dat u begrijpt dat dit redenen zijn voor een hotelier om de gast verdere toegang te weigeren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen in dit geval voor uw rekening. Ditzelfde geldt ook voor de reis; indien u zodanig hinder veroorzaakt voor de overige passagiers, kunt u voor verdere deelname worden uitgesloten.

Klachten

Indien u meent ter plaatse een rechtvaardige klacht te hebben, meldt u deze dan bij onze reisleiding. Wanneer de reisleiding niet bij machte is deze ter plaatse op te lossen, vraagt u dan een schriftelijke verklaring. Alleen met een schriftelijke verklaring welke is getekend door de reisleiding en hotel kunnen wij uw klacht in behandeling nemen. Vraagt u deze verklaring niet, dan kunnen wij achteraf weinig voor u doen. Kunt u om de één of andere reden deze verklaring niet krijgen of wordt er op het probleem onvoldoende gereageerd, belt u dan vanuit uw vakantiebestemming naar ons kantoor, tel. 0031 495 588 740. Mocht u ondanks al onze inspanningen toch menen een gerechtvaardigde klacht of opmerking te hebben, dan verzoeken wij u deze binnen 14 dagen na thuiskomst schriftelijk in te dienen. Brieven worden altijd voor onderzoek naar onze reisleiding en de betreffende accommodatieverschaffer doorgestuurd.

Uitvoering van de reis

De door u geboekte reis wordt uitgevoerd en valt onder de verantwoordelijkheid van TTP Services Middle East FZE Building 4W Block B, Office 235 Dubai Airport Free Zone (DAFZ) Dubai Verenigde Arabische Emiraten. Solmar treedt op als reisbemiddelaar.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten welke met Solmar worden gesloten, zijn onze algemene reisvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch en op uw verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden. Mochten er ondanks al onze bemoeiingen toch geschillen ontstaan, dan is uitsluitend bevoegd de Nederlandse rechter binnen het Arrondissement ’s-Hertogenbosch en tussen partijen is slechts het Nederlands recht van toepassing. Onze volledige voorwaarden staan vermeld op onze website en op de achterzijde van uw factuur.