Algemene boekingsinformatie

Boekingsprocedure

Na uw reservering ontvangt u een boekingsbevestiging per e-mail. Het is uitsluitend mogelijk om per boeking één factuur te maken. Dit betekent automatisch dat één van de reizigers hoofdpersoon is en dus aansprakelijk voor de gehele reservering. Gelieve de gegevens goed te controleren, zo niet neem dan onmiddellijk (dezelfde dag) contact op met ons kantoor, zodat we deze gegevens alsnog kosteloos voor u kunnen wijzigen. Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient u binnen 5 werkdagen de aanbetaling van 15%, plus de administratiekosten en eventuele verzekeringen te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek binnen te zijn. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is Solmar gerechtigd de reis te annuleren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. Ongeveer één week voor vertrek ontvangt u de reisbescheiden met vervoers- en hotelvoucher en uw geplande vertrektijd.

Bijkomende kosten

Verzekeringen, First Class toeslagen, administratiekosten en uitgaven van persoonlijke aard zijn niet inbegrepen in de prijs. Alle prijzen zijn gebaseerd op 2pers. kamers met een bezetting van min. 2 volbetalenden. De administratiekosten bedragen voor een busreis en eigen vervoer reis € 10,- en voor een vliegreis € 17,50. Bij de totaalprijs komen ook SGR kosten van €5,- p.p en calamiteitenfonds kosten van €2,50. Lees meer over SGR en calamiteitenfonds.
Let op: vanaf vertrek 5 april 2024 bedragen de administratiekosten voor een busreis en eigen vervoer reis € 15,- en voor een vliegreis € 25,-.

Persoonlijke gegevens

U bent verplicht tot het verstrekken van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen geestelijke of lichamelijke handicaps, doch ook andere hoedanigheden die tijdens de reis voor de reiziger zelf of voor de medereizigers van belang zijn.

Juiste namen

De (voor)naam en voorletters op uw bus- of vliegticket dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt dat deze niet overeenkomen met uw paspoort, kan de luchtvaartmaatschappij, u weigeren. Let op: indien status gehuwd, altijd de meisjesnaam te gebruiken! Solmar is niet aansprakelijk voor de kosten van een nieuw vervoersticket of andere gevolgen van mogelijke weigering.

Grensdocumenten en valuta

U dient bij alle reizen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of Nederlandse ID-kaart) Indien u geen Nederlandse nationaliteit bezit, zijn er wellicht andere regels van toepassing met betrekking tot grensdocumenten. U bent, ongeacht uw nationaliteit, zelf verantwoordelijk voor de geldigheid en alle voortvloeiende consequenties zijn voor de reiziger. In Spanje kunt u met euro’s betalen.

Wijzigen van de reis

Wijzigen in een boeking kan tot 3 weken voor vertrek tegen een betaling van € 24,-. Binnen 3 weken voor vertrek is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in de reisovereenkomst. Dit geldt voor het wijzigen van bijvoorbeeld een opstapplaats, naam, verzekering etc. Het laten vervallen van een parkeerplaats kan, maar daarvoor ontvangt u een waardecheque. We storten die kosten helaas niet terug. Wilt u op uw vakantiebestemming uw verblijf wijzigen of verlengen, dan moeten alle daaraan verbonden kosten ter plaatse worden betaald. We nemen achteraf geen klachten in behandeling over de kosten. De reiziger gaat door het wijzigen of verlengen van de boeking akkoord met de kosten.

Last-minute boekingen en aanbiedingen

Bij last-minute boekingen (binnen 3 weken voor vertrek) en aanbiedingen is het meestal zo dat het aanbiedende hotel haar resterende vrije kamers aan meerdere reisorganisaties in Europa aanbiedt. Hierdoor kan het voorkomen dat, in geval van grote toeloop, meerdere reserveringen gelijktijdig bij een hotel binnenkomen. In dat geval wordt u in een gelijkwaardig of duurder hotel geplaatst zonder dat u hiervoor moet bijbetalen. Het is helaas niet altijd mogelijk u hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Reisleiding

Op uw bestemming aangekomen wordt u verwelkomd door onze reisleiding ter plaatse. Is er op uw bestemming geen reisleiding ter plaatse? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze online reisleiding of klantenservice. Zeker in geval van onverwachte gebeurtenissen kunt u op onze reisleiding rekenen voor hulp en bemiddeling bij contacten met medici, verzekeringen etc. Vergeet evenwel niet om een goede reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Maar ook voor het boeken van een excursie, uitgaansmogelijkheden, openingstijden winkels etc. bent u bij onze reisleiding aan het goede adres.

Excursies ter plaatse

De deelname aan excursies, watersporten en andere activiteiten geschiedt op eigen risico. Ook als dit besteld wordt door tussenkomst van onze reisleiding. U boekt bij ons onder het uitdrukkelijke beding dit als eigen verantwoording op u te nemen en ons voor de gevolgen van mogelijke ongelukken nimmer aansprakelijk te stellen. Restitutie van ter plaatse bestelde en betaalde excursies, waaraan u bijv. geen deel heeft kunnen nemen, dient u tijdens uw verblijf bij de reisleiding te regelen. Na uw terugkomst in Nederland is dit niet meer mogelijk. Wij raden u daarom aan om klachten over excursies direct te melden bij de reisleiding.

Geluidsoverlast

Indien u een accommodatie in het centrum van een stad of badplaats boekt, dient u met name in het hoogseizoen rekening te houden met mogelijke geluidsoverlast. Tevens kan het voorkomen dat ventilatie apparatuur en/of airconditioners die in het (omringende) gebouw geplaatst zijn lawaai produceren. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Overmacht

Voor werkonderbrekingen, stakingen etc. die regionaal of zelfs landelijk worden georganiseerd kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien deze negatieve invloed hebben op uw vakantie. In dergelijke overmachtssituaties staan wij ook machteloos.

Voorbehoud

Indien voor de periode die dit programma bestrijkt de toegepaste btw-voorschriften in binnen- of buitenland mochten wijzigen, brandstofprijzen of luchthavenbelasting extreem stijgen, behouden wij het recht om voor die onderdelen de prijs aan te passen, in welk geval u de boeking binnen 5 dagen nadat wij de prijsverhoging hebben meegedeeld, kosteloos kunt annuleren. In voor-, na- en zelfs hoogseizoen kunnen bepaalde faciliteiten afwijken van de beschrijving, zoals bijv. het niet doorgaan van een entertainmentprogramma door te weinig gasten, een ongevuld zwembad, het wijzigen van het maaltijdsysteem (bediening/buff et) etc. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor overlast veroorzaakt door andere gasten of groepen van welke nationaliteit dan ook, evenzo ontstaan van bouwactiviteiten, strand- of wegenverbetering bij de omgeving van het vakantieobject, of onregelmatigheden die op kunnen treden ten gevolge van afwijkende gewoontes en mentaliteit van het vakantieland. In zuidelijke landen duren bepaalde zaken langer dan wij gewend zijn in Nederland. Elektriciteit en watertoevoer laten het wel eens afweten en reparaties nemen soms wat meer tijd in beslag. Het kan voorkomen dat een hotel in voor- en naseizoen later opengaat of eerder sluit dan door ons weergegeven in deze brochure. In dit geval zullen wij u uiteraard een aanvaardbaar alternatief aanbieden. Het is niet altijd mogelijk om u hierover vooraf te informeren. Mochten wij door omstandigheden niet bij machte zijn om uw geboekte essentie (stoelplaatsen) te honoreren zullen wij ons uiterste best doen om u dit voor vertrek te kunnen mededelen. Uiteraard krijgt u de door u betaalde gelden dan terugbetaald. Dit is geen geldige reden om uw reis te annuleren. Mondelinge toezeggingen die niet schriftelijk bevestigd zijn, binden Solmar niet. Wij zullen steeds uw belangen naar beste behartigen.

Vroegboekkorting

Bij verschillende hotels kunt u profiteren van een hoge vroegboekkorting als u voor een bepaalde datum boekt. Bedenk wel dat u deze korting weer verliest als u na de betreffende datum een wijziging in de boeking aanbrengt.

Vertragingen

Vertragingen door verkeersdrukte, stakingen, opstoppingen, weersinvloeden, maar ook technische mankementen aan de bus zijn voor ons overmacht situaties. Het is mogelijk dat een gedeelte van de reis hierdoor niet kan worden uitgevoerd met bijv. een Royal Class touringcar. Het verschil in toeslag krijgt u in dat geval voor de betreffende heen- of terugreis terugbetaald. U boekt onder het beding dat u ons nooit voor verdergaande gevolgen aansprakelijk stelt. Indien de oorzaak aan een technisch mankement te wijten is en daardoor de vertraging langer dan 6 uur duurt, wordt u een maaltijd vergoed tot maximaal € 12,50 per persoon. Vertraging wordt pas als zodanig beschouwd na de officiële aankomsttijden. Voor Benidorm is dat 15.00 uur. Wanneer de verkeersdrukte beperkt is, bent u in de praktijk uiteraard vroeger op uw bestemming. Indien u meer dan 8 uur later op uw vakantiebestemming arriveert, vergoeden de meeste annuleringsverzekeringen één vakantiedag. Voor de retourreis gaan de uren tellen indien u na 14.00 uur de grens met Nederland passeert.

Uitsluiting van verdere deelname

Het kan niet genoeg worden benadrukt, maar het komt helaas weleens voor dat een reiziger zodanig veel overlast bezorgt, dat een hotelier de gast verdere toegang tot het hotel weigert. Dit kan zijn vanwege bijv. vernieling, lawaai of overlast gedurende de nacht tot het laten afgaan van het brandalarm. Wij hopen dat u begrijpt dat dit redenen zijn voor een hotelier om de gast verdere toegang te weigeren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen in dit geval voor uw rekening. Ditzelfde geldt ook voor de reis; indien u zodanig hinder veroorzaakt voor de overige passagiers, kunt u voor verdere deelname worden uitgesloten.

Klachten

Bent u op reis en voldoet iets niet aan uw verwachting? Wat uw vraag of probleem ook is, wij lossen het graag voor u op. Meld uw klachten over de reis altijd eerst aan de receptie van uw accommodatie en onze reisleiding (ter plaatse of op afstand). Wacht alstublieft niet tot u weer thuis bent. Onze reisleiding kan immers meteen een oplossing zoeken terwijl u kunt blijven genieten van uw vakantie. U kunt op ieder moment telefonisch contact opnemen met onze Nederlandstalige reisleiding. Bel of WhatsApp naar het volgende nummer: +31 (0)4955 90340 of stuur een e-mail naar reisleiding@solmar.nl. Is uw reis niet volledig naar wens verlopen? Meld het ons binnen 2 maanden na thuiskomst via het online webformulier. Alleen de hoofdboeker kan de klacht indienen. Om de klacht goed te kunnen verwerken, hebben wij de voor- en achternaam, vertrekdatum en het reserveringsnummer van de reis nodig. Uw melding wordt na ontvangst door ons in behandeling genomen en zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord conform de ANVR Reisvoorwaarden. Na het online indienen van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Uitvoering van de reis

De door u geboekte reis wordt uitgevoerd en valt onder de verantwoordelijkheid van TTP Services Middle East FZE Building 4W Block B, Office 235 Dubai Airport Free Zone (DAFZ) Dubai Verenigde Arabische Emiraten. Solmar treedt op als reisbemiddelaar.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten welke met Solmar worden gesloten, zijn onze algemene reisvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch en op uw verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden. Mochten er ondanks al onze bemoeiingen toch geschillen ontstaan, dan is uitsluitend bevoegd de Nederlandse rechter binnen het Arrondissement ’s-Hertogenbosch en tussen partijen is slechts het Nederlands recht van toepassing. Onze volledige voorwaarden staan vermeld op onze website en op de achterzijde van uw factuur.