Calamiteitenfonds

Solmar is met ingang van de vertrekken vanaf 1 april 2018 aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij u vervroegd moeten repatriëren. Graag verwijzen wij u naar www.calamiteitenfonds.nl voor uitgebreide informatie en voorwaarden.

Per maximaal 9 personen wordt een verplichte toeslag van €2,50 in rekening gebracht.

De volledige regeling van het Calamiteitenfonds vindt u hier: https://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling